povezujemo prostor

Iobcinaiobčinamobile

iObčina TV

Predlagaj stran

Vaše ime

Vaš e-mail

Prijateljev E-mail  [-] [+]

Modul STANDARD

Vse potrebno za začetek dela z GIS-i na internetu

alt-txtalt-txt

Modul Standard je kot vstopni modul primeren za prikaze in distribuiranje poljubnih prostorskih podatkov občine. Z njim prikazujemo in povezujemo prostorske podatke državnega, regijskega in občinskega značaja. Umeščanje in osveževanje podatkov izvajajo GIS specialisti za podatke iz podjetja Kaliopa, d.o.o in s tem razbremenijo občine zamudnih in zahtevnih opravil prepletanja podatkov, pridobljenih iz različnih virov.

Sestavni del modula STANDARD je grafični vmesnik z množico uporabnih funkcij za objavo, iskanje, merjenje, izpise, izrise, analize vseh vrst in tipov podatkov.


Poleg množice naprednih funkciji, ki jih zagotavlja Modul STANDARD, le ta še vključuje storitevni del specialistov iObčina:

  • Pridruženost v sistem iObčina zagotavlja 4x letno osveževanje vseh državnih GIS podatkov.
  • Možnost dodajanja poljubnih občinskih podatkov: umeščanje podatkov v bazo, povezava na obstoječe baze, vizualizacija, stilizacija, poročila, vse prilagojeno glede na dodeljene pravice za uporabo.
  • Vključuje mesečni časovni zakup GIS specialista 2 uri mesečno za izvajanje tehničnih in administratorskih storitev.
  • Izobraževanje in pomoč: zaposlenim na občinskih upravah, strankam, občanom, upravnim enotam, inšpekcijskim službam, komunalam… v mesečnem časovnem obsegu.

 

Napredne funkcionalnosti Modula STANDARD

Modul STANDARD omogoča množico izjemno naprednih funkcij,s katerim lahko učinkovito in hitro uporabljate sistem iObčina pri vsakdanjem delu. Oglejte si seznam funkcij po sklopih:

Tehnične posebnosti

Delovanje v različnih pregledovalnikih (internet Explorer, Firefox, …) brez potrebnih pred instalacij.

Za lažjo uporabo so vam na voljo video predstavitve pomoči uporabe in uporabni namigi.

Karte so prilagodljive preko celega zaslona ne glede na velikost. Tako je zagotovljena večja preglednost pri vašem delu.

Kartam lahko definirate prosojnost in tako hkrati prikazujete več rastrskih datotek z različnimi informacijami. (npr: opn + dof + topografija in to hkrati).

Hitro iskanje - indeksna kazala nad vsebinami omogočajo hipno iskanje.

Možnosti določitve vrstnega reda slojev glede na položaj -spodaj/zgoraj.

Direktna povezava iOBČINA –iKOMUNALA. Spremembe na iKomunali so vidne takoj na iObčini in obratno.

Integriran Google iskalnik naslovov in podjetij po celi Sloveniji.

Prikazovanje rastrskih kart s hitrostjo Googla – predpriprava kart ni potrebna.

Organizacija podatkov po temah (sklop vidnih vsebin) (npr: parcele, stavbe, turizem, prostorski akti, odloki) ali si jih ustvarjate kar sami.

 
Za podporo Podatkom

Podpora državnim podatkom:

Podprti podatki Geodetske uprave Republike Slovenije.

Podprti podatki Ministrstva za okolje in prostor.

Podpti podatki ARSO.

Podprti podatki Ministrstva za kmetijstvo.

Vključene pregledne karte Geodetskega inštituta RS.

Podprti podatki Ministrstva za kulturo.

Povezave na objave v Uradnem listu po občinah.

Podpora občinskim podatkom:

Planski akti (PLAN,PUP,OPN,OPPN,PSP,NUSZ,NSZ,....

Katastri infrastrukture,

katastri javnih in zelenih površin,

pokopališča,

oglasne table, turistične informacije,

pregledniške službe,

šolske poti...

in še mnogo drugih informacij, ki jih zbirajo in urejajo občinske strokovne službe...

 
Za Izvažanje

Izvozi in distribucije:

Enostaven izvoz in distribucija podatkov

Trenutni pogled, ki ste si ga nastavili z različnimi prikazanimi sloji lahko shranite v datoteko JPG ali PDF.

Spletni portal je povezljiv tudi z Google Earth – izbrane elemente prenašamo in gledamo sedaj tudi v Google 3D.

Predogled in tiskanje v poljubnem merilu, tudi z auto-prilagoditvijo glede na velikost območja na listu.

Pošiljanje poljubne karte po e-pošti z geolocirano fotografijo in spletno povezavo na GIS.

Možnost vključitve poljubne karte v osnovno spletno stran občine z eno vrstico kode.

Izberite svoje priljubljene, pogosto gledane vsebine in si jih trajno shranite.

Ob klicu se samodejno vsebine aktivirajo – prižgejo.

Izvoz vseh izpisanih podatkov v Geo - PDF.

Izvoz vseh izpisanih podatkov v Word ali Excel.

Shrani trenutni pogled v JPG datoteko.

Shranite trenutni pogled v skupino vektorskih SHP datotek.

 
Za GIS Analize

Izdelava različnih GIS analiz:

Celovito poročilo o parceli.

3D Plastnice določajo možnost izdelave vzdolžnega profila za poljubno linijsko traso.

GEOLINK – Vzporedno gledanje dveh gis-ov (npr: iObcina - Google Maps).

Filtriranje, štetje, sortiranje merjenje količin izbranih elementov.

Pripravljene statistike.

Izberite si pred pripravljene statistike ali nam posredujte svoje želje, da jih dodamo.

Pokažite točko ali izberite element in poiščite vse vsebine, ki ležijo točno »spodaj« ali »znotraj«.

Naložite svoje vektorske podatke SHP za ogled v GIS sistemu.

Določite vplivna območja – bufferje okoli izbranih elementov.

Merite razdalje.

Določite količine (kvadrature, dolžine, dimenzije, materiali ipd) na posameznih vsebinah

 
Za vnos lastnih podatkov

Vnos lastnih infomacij, kot so:

Rišite svoje poligone.

Rišite svoje točke.

Rišite svoje linije.

Pripnite datoteke, npr fotografije na svoje elemente - poligon.

Pripnite datoteke, npr fotografije na svoje elemente - točka.

Pripnite datoteke, npr fotografije na svoje elemente - linija.

 
 
 
 

 

POMOČ UPORABNIKOM

01/ 520 82 80
podpora@kaliopa.si

Izobraževanja
Arhiv novic


KALIOPA, Informacijske rešitve d.o.o
.

Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana Slovenija
telefon 01/520 82 80 | fax 01/520 82 90
info@kaliopa.si | www.kaliopa.si

Najdete nas

facebook youtube