povezujemo prostor

Iobcinaiobčinamobile

iObčina TV

Predlagaj stran

Vaše ime

Vaš e-mail

Prijateljev E-mail  [-] [+]

Kaj je GIS?

Geografski informacijski sistemi (GIS) so informacijski sistemi za:

zajem,

shranjevanje,

analizo -prikaz in distribucijo prostorsko orientiranih podatkov.


 

Prostorsko orietirani podatki so taki podatki, ki jih lahko prikazujemo tudi v obliki zemljevidov in ne samo v obliki »neskončno dolgih preglednic«. Poleg prostorsko orientiranih podatkov lahko GIS-i vključujejo tudi poljubne ne-prostorske podatke, ki jih imenujemo atributni podatki. Ti so povezani s prostorskimi podatki in tvorijo celovit informacijski sistem. Prostorske podatke običajno združujemo v t.i. sloje, ki jih prelagamo drug čez drugega. Tako nastanejo elektronski zemljevidi po meri uporabnika. S poizvedovanjem, analizami, preseki, statistikami prostorskih podatkov dobivamo zelo pomembne odgovore na vprašanja, ki so pogosto tudi strateškega značaja. Uporabnosti se kažejo pri odločanju o racionalizacijah, ukrepih, strateških investicijah ipd...

 


Uporaba

GIS-e danes že uporabljamo v izjemno širokem krogu dejavnosti.
Če naštejemo le nekaj vidnejših panog:

Gradbeništvo in arhitektura (strokovne podloge za potrebe projektiranja)

Geodezija (kartografija, zemljiški katastri, dejanska raba prostora, meje parcel, nepremičnine, letalski posnetki …)

Geologija (geološke karte)

Kmetijstvu (raba kmetijstva in posledično subvencije...)

Okolje in prostor (Onesnaževalci, varovana območja, hidrografija, hidrologija, naravna dediščina, monitoringi...)

Urbanizem (Načrtovanje namenske rabe prostora...)

Gospodarske javne infrastrukture (Cestna, Energetska, Komunalna, Telekomunikacijska…)

Upravni postopki (Gradbena dovoljenja, Soglasja)

Postopki lokalnih skupnosti (občine)

lokacijske informacije , davki NUSZ, komunalni prispevki..

Logistika (transporti, cestne navigacije)

Turizem (interesne točke)

Marketingu (Analize prostorske razpršenosti izdelkov...)

Raziskovani nameni - …

 

 

POMOČ UPORABNIKOM

01/ 520 82 80
podpora@kaliopa.si

Izobraževanja
Arhiv novic


KALIOPA, Informacijske rešitve d.o.o
.

Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana Slovenija
telefon 01/520 82 80 | fax 01/520 82 90
info@kaliopa.si | www.kaliopa.si

Najdete nas

facebook youtube